Trappstädning!L N Miljöservice, Som ett företag som särskilt specialieserade sig på städning av trappor och korridorer, ser till att renagöra trapphus i Stockholm och dess omgivningar. Som hyresvärd ger du mycket värd på utseendet av din fastighet och främjar en god grannsämja, genom att överlämna trappstädningen våra etablerade team. Vi tar hand om regelbundet, noggrann rengöring och ger prestigen som du förväntar. Den professionella vården tjänar värdet på din bostad och leder till långa, nöjda hyresgäster. Som hyresgäster njutar ni en ren trappa på alla våningar. Ni kommer och mottaga eran gäster i ett tilltalande och fräsch trapphus: Vi tar hand om det.