Miljöpolicy!


som de flesta andra företag är vi mycket medvetna om hur viktigt det är att aktivt bidra till att skydda och förbättra vår gemensamma miljö. Naturen har ju inte har obegränsade resurser.

  • använder miljövänligt material
  • källsorterar
  • lämnar papper för återvinning
  • väljer leverantörer som strävar efter en bättre miljö
  • utför arbetsuppgifterna på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till miljön
  • följer de bestämmelser som finns för vår verksamhet
  • minskar vår användning av kemikalier genom att använda mikrofiber
  • har personal som i första hand åker kommunalt till och från arbetet
  • minskar på biltransporterna genom att hela tiden planera flera kundbesök inom samma eller närliggande område

 


<